استان آذربایجان شرقی

تبریز

مراغه

مرند

میانه

اهر

بناب

سهند

سراب

آذرشهر

هادیشهر

عجب‌شیر

سردرود

ملکان

شبستر

خسروشاه

بستان‌آباد

هشترود

اسکو

ایلخچی

باسمنج

ممقان

گوگان

هریس

یامچی

صوفیان

کلیبر

جلفا

شندآباد

کشکسرای

تسوج

(غربی‌ترین)

کلوانق

ترکمانچای

لیلان

(جنوبی‌ترین)

سیس

بخشایش

قره‌آغاج

مهربان

تیمورلو

ورزقان

زرنق

شربیان

کوزه‌کنان

وایقان

هوراند

مبارک‌شهر

بناب مرند

شرفخانه

خواجه

آچاچی

دوزدوزان

خوشه مهر

خاروانا

خامنه

تیکمه‌داش

آقکند

(شرقی‌ترین)

آبش‌احمد

زنوز

ترک

خمارلو

(شمالی‌ترین)

خداجو

سیه‌رود

نظرکهریزی

جوان‌قلعه

توجه:

۱ـ دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو دارای تاییدیه استاندارد و ثبت در  IMED می باشد.

۲ـ این شرکت در خصوص مراحل درمان، مسئولیتی نداشته و تشخیص درمان به عهده پزشک و اجاره دهنده می باشد.

دستگاه فتوتراپی led