استان آذربایجان غربی

 

ارومیه

خوی

بوکان

مهاباد

میاندوآب

سلماس

پیرانشهر

نقده

تکاب

ماکو

سردشت

شاهین‌دژ

اشنویه

قره‌ضیاءالدین

شوط

سیه‌چشمه

ربط

پلدشت

بازرگان

چهاربرج

محمدیار

فیرورق

تازه‌شهر

نوشین‌شهر

دیزج دیز

محمودآباد

میرآباد

قطور

باروق

گردکشانه

کشاورز

ایواوغلی

نالوس

قوشچی

نازک علیا

مرگنلر

سرو

آواجیق

سیلوانه

سیمینه

زرآباد

خلیفان

یولاگلدی

 

 

توجه:

۱ـ دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو دارای تاییدیه استاندارد وثبت در  IMED می باشد.

۲ـ این شرکت در خصوص مراحل درمان، مسئولیتی نداشته و تشخیص درمان به عهده پزشک و اجاره دهنده می باشد.