استان قم

 

 

قم

       
 

قنوات

         
 

جعفریه

         
 

کهک

         
 

دستجرد

         
 

سلفچگان

 

توجه:

۱ـ دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو دارای تاییدیه استاندارد وثبت در  IMED می باشد.

۲ـ این شرکت در خصوص مراحل درمان، مسئولیتی نداشته و تشخیص درمان به عهده پزشک و اجاره دهنده می باشد.

 

دستگاه فتوتراپی led