استان مازندران

 

 

 

ساری

     
 

بابل

       
 

آمل

       
 

قائم‌شهر

       
 

بهشهر

       
 

چالوس

       
 

نکا

       
 

بابلسر

       
 

تنکابن

       
 

نوشهر

       
 

فریدونکنار

       
 

رامسر

       
 

جویبار

       
 

محمودآباد

       
 

امیرکلا

       
 

نور

       
 

گلوگاه

       
 

کتالم وسادات شهر

       
 

زیرآب

       
 

عباس‌آباد

       
 

خلیل شهر

       
 

رستمکلا

       
 

خرم‌آباد

       
 

شیرود

       
 

چمستان

       
 

کلاردشت

       
 

هچیرود

       
 

ارطه

       
 

سلمان‌شهر

       
 

سورک

       
 

شیرگاه

       
 

پل سفید

       
 

کیاکلا

       
 

بهنمیر

       
 

هادی‌شهر

       
 

رویان

       
 

ایزدشهر

       
 

گتاب

       
 

گلوگاه

       
 

سرخرود

       
 

مرزن‌آباد

       
 

نشتارود

       
 

کلارآباد

       
 

امامزاده عبدالله

       
 

خوش‌رودپی

       
 

اجبارکلا

       
 

زرگرمحله

       
 

کیاسر

       
 

پول

       
 

کجور

       
 

کوهی‌خیل

       
 

فرح آباد

       
 

دابودشت

       
 

آلاشت

       
 

رینه

       
 

بلده

       
 

پایین هولار

       
 

مرزیکلا

       
 

فریم

       
 

گزنک

 

توجه:

۱ـ دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو دارای تاییدیه استاندارد وثبت در  IMED می باشد.

۲ـ این شرکت در خصوص مراحل درمان، مسئولیتی نداشته و تشخیص درمان به عهده پزشک و اجاره دهنده می باشد.

 

دستگاه فتوتراپی led