تپکو : اطلاع رسانی

اطلاع رسانی اجاره دهندگان دستگاه های فتوتراپی

 

تپکو : به اطلاع کلیه دارندگان دستگاه فتوتراپی تپکو می رساند؛

افرادی که تمایل دارند نام، شماره موبایل و آدرس آنها در #سایت شرکت تپکو ثبت شود،

با خانم عابدی به شماره ۰۲۱۶۵۲۶۸۷۹۰ تماس بگیرند و

یا اطلاعاتشان را به شماره موبایل ۰۹۱۹۶۰۵۶۵۴۶ ارسال نمایند

تا شرایط قرارگیری در سایت برایشان ارسال شود.

 

اطلاع رسانی اجاره دهندگان دستگاه تپکو

 

www.tepko.ir

.https://nopadarman.ir/