نمایشگاه ایران هلث

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث (۱۹ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ) مشارکت نموده و محصولات خانگی و بیمارستانی را ارائه نمود.

محصولات ارائه شده در نمایشگاه ، مخصوصا لامپهای LED فتوتراپی ، مورد استقبال خیلی خوب بازدید کنندگان قرار گرفت.

دستگاه وارمر نوزاد و دستگاه تخت احیاء نوزاد ساخت این شرکت ، در این نمایشگاه رونمایی شد.

 

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

ایران هلث

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

ایران هلث

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

 

 

 

www.tepko.ir

https://nopadarman.ir/