تائیدیه های میلاد۳

تائیدیه های میلاد۳

نمودار سازمان انرژی اتمی نشان دهنده میزان اشعه دستگاههای میلاد ۳ ( معادل چهار لامپ ۲۰ وات ) در طیف نوری بین ۴۲۰ الی۴۷۰ می باشد .

لامپهای فلورسنتی دارای مقداری اشعه ماوراء بنفش میباشند ، که

نفوذ مقدار کمی از آن به بیرون ، ( خصوصاٌ در لامپهای کم کیفیت چینی ) اجتناب نا پذیر میباشد .

این شرکت جهت به حداقل رساندن اشعه مضر  uv ، از فیلتر خاصی استفاده کرده است .

نتایج حاصله از تست ، مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی میباشد .

جهت بزرگ نمایی روی تصاویر کلیک نمائید .

 

تائیدیه های میلاد3تائیدیه های میلاد3 تائیدیه های میلاد3گواهی اختراع :

تائیدیه های میلاد3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تائیدیه های میلاد۳

www.tepko.ir

www.nopadarman.ir