نام نماینده: آقای معصوم خاکسار

تلفن: 02165297065

آدرس: شهریار – میدان معلم – خیابان معلم – روبروی آتش نشانی – پلاک 21