دستگاه درمان زردی نوزاد

آموزش دستگاه درمان زردی نوزاد

خریداران دستگاه درمان زردی نوزاد تپکو برای استفاده بهتر از محصولات این شرکت نیاز به اطلاعات و آموزش های فنی دارند که در این مقاله بر آن شدیم آموزشی مناسب خریداران محصولات تپکو تهیه و ارائه کنیم.

بخش اول:

انواع دستگاه ها

۱٫

 

 

 

 

 

دستگاه درمان زردی نوزاد

دستگاه فتوتراپی نوزادان، LED

 

آموزش استفاده از دستگاه درمان زردی نوزاد

www.tepko.ir

www.nopadarman.ir