دعوت به بازدید از نمایشگاه

خوشحال میشویم در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کشور (ایران هلث)،

پذیرای پزشکان محترم (متخصصین نوزادان ) ،

دانشجویان رشته های مهندسی پزشکی ،

توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی ،

ارائه دهندگان خدمات درمان زردی و مدیران محترم بیمارستانها ،

درمانگاهها

و مراکز درمانی و مراکز خدمات پرستاری باشیم .

محل دائمی نمایشگاهها                تپکو – تولید کننده تجهیزات فتو تراپی LED

 

 

 

 

 

 

www.tepko.ir

www.nopadarman.com