دستور العمل وزارت بهداشت در مورد درمان زردی نوزاد در منزل

وزارت بهداشت، براساس دستور العمل  GD-W1-19 ( نگارش ۲ ) ، ضوابط  درمان زردی نوزاد در منزل توسط دستگاههای فتوتراپی خانگی را اعلام کرده است .  تاثیر درمانی دستگاه ( از هر نوع که باشند ) متناسب با مدت استفاده از آن ، کاهش مییابد ، برای اطمینان از اینکه دستگاه فتوتراپی در تمام مدت بهره برداری ، دارای تاثیر درمانی کافی میباشد و نوزادان مبتلا به زردی ، در مدت مناسبی درمان میشوند ،ضروری است دستگاه در بازه های زمانی سه تاشش ماهه تست شده و در صورت مورد تایید بودن شدت نور و سایر قسمتهای دستگاه ، بر چسب گواهی کالیبراسیون ،روی دستگاه نصب شود . این گواهی باید در صورت مراجعه کارشناسان و بازرسین وزارت بهداشت ، توسط آنها روئت شود .

کالیبره بودن کلیه دستگاهها ی تولیدی این شرکت در مدت گارانتی  تضمین گردیده است . برای کالیبره نمودن دستگاهها ، بعد از دوران گارانتی با شماره  ۶۵۲۹۷۰۶۵ – ۰۲۱ ( واحد خدمات پس از فروش ) تماس بگیرید .

برد LED دستگاههایی که شدت نور آنها به کمتر از ۵۰% کاهش یافته باشند باید تعویض شود . بدیهی است شرکت فقط تاثیر درمانی دستگاههایی را میپذیرد که دارای گواهی کالیبره معتبر این شرکت باشند .

درمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزل درمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزل