فعالیتهای شرکت

شرکت تابان پرتو کوش (تپکو ) در زمینه های زیر فعالیت میکند .

1- تولید دستگاههای فتوتراپی LED معادل 4 تا 12 لامپ 20 وات فیلیپس در انواع خانگی و بیمارستانی .

2- تولید لامپهای LED کاملا مشابه لامپهای فلور سنت ، جهت جایگزینی با لامپهای فلورسنت 20 وات فیلیپس .

3- تبدیل دستگاههای لامپی فلورسنتی ، به دستگاههای LED .

4 – ارائه خدمات درمان زردی نوزادان.

5- همکاری در مورد راه اندازی ، کسب و کار جدید ، در زمینه ارائه خدمات درمان زردی ، در تمام شهرستانهای ایران.

 

 

 

WWW.TEPKO.IR

www.nopadarman.com