لزوم داشتن تائیدیه وزارت بهداشت جهت تولید دستگاه های فتوتراپی

از الزامات عرضه دستگاه های فتوتراپی (مخصوص درمان زردی نوزادان ) به بازار ، دریافت تائیدیه از وزارت بهداشت و درمان و ثبت در سایت وزارت بهداشت می باشد.

دستگاه های درمان زردی که این تائیدیه را در نیمه دوم سال ۹۶ از وزارت بهداشت دریافت کرده اند، تست ها و فیلتر های متعددی را پشت سر گذاشته اند و از نظر کیفیت در سطح بالایی قرار دارند. انجام تست های بالینی در حداقل دو بیمارستان تخصصی نوزاد و انجام تست های اولیه بر اساس استاندارد های روز دنیا و بررسی تشعشع به دست سازمان انرژی اتمی از مورادی می باشند که برای صدور تائیدیه باید پشت سر گذاشت .

خوشبختانه دستگاه های تولید شده توسط این مجموعه با پشت سر گذاشتن سخت ترین آزمایشات و تست ها در بالاترین درجه کیفیت قرار دارند.

 

 

درمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزل درمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزلدرمان زردی ـ زردی ـ تپکو ـ یرقان ـ LED ـ ال ای دی ـ نوزاد ـ درمان زردی نوزاد ـ بیمار ـ بهداشت ـ فتوتراپی ـ کالیبره ـ دستگاه ـ درمان ـ SMG ـ REP  ـ RX ـ تونلی ـ پایه دار ـ تجهیزات ـ پزشکی ـ تجهیزات پزشکی ـ درمان زردی در منزل