آموزش

دوره های آموزش

دوره های آموزش

برگزاری دوره آموزش و دریافت گواهی آموزش کار و درمان با دستگاه های فتوتراپی LED نوزادان

فیلم معرفی شرکت تپکو

فیلم معرفی شرکت تپکو

جهت مشاهده فیلم معرفی شرکت تپکو اینجا را کلیک کنید   درمان زردی نوزادان ، فتوتراپی ، دستگاه زردی ، یرقان ، LED ، تپکو ، تابان پرتو کوش ، دستگاه ، زردی ، نوزاد ،SMG ، REP ، دستگاه، درمان ، زردی، نوزادان، خانگی، و ، بیمارستانی