ضابطه GD-W1-19 وزارت بهداشت – دستورالعمل استفاده از بعضی تجهیزات پزشکی برای درمان در منزل

دستورعمل استفاده از دستگاه رفع زردی خانگی

دستورالعمل درمان زردی

دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد درمان زردی نوزاد در منزل

وزارت بهداشت، براساس دستورالعمل  GD-W1-19 ( نگارش 2 ) ، ضوابط  درمان زردی نوزاد در منزل توسط دستگاههای فتوتراپی خانگی را اعلام کرده است.

 

وزارت بهداشت، براساس دستورالعمل  GD-W1-19 ( نگارش 2 ) ، ضوابط  درمان زردی نوزاد در منزل توسط دستگاههای فتوتراپی خانگی را اعلام کرده است .

تاثیر درمانی دستگاه ( از هر نوع که باشند ) متناسب با مدت استفاده از آن ، کاهش مییابد ،

برای اطمینان از اینکه دستگاه فتوتراپی در تمام مدت بهره برداری ، دارای تاثیر درمانی کافی میباشد و

نوزادان مبتلا به زردی ، در مدت مناسبی درمان میشوند ،

ضروری است دستگاه در بازه های زمانی سه تاشش ماهه تست شده و

در صورت مورد تایید بودن شدت نور و سایر قسمتهای دستگاه،

بر چسب گواهی کالیبراسیون ،روی دستگاه نصب شود.

این گواهی باید در صورت مراجعه کارشناسان و بازرسین وزارت بهداشت ، توسط آنها روئت شود .  ( دستورالعمل )

کالیبره بودن کلیه دستگاهها ی تولیدی این شرکت در مدت گارانتی  تضمین گردیده است .

برای کالیبره نمودن دستگاهها ، بعد از دوران گارانتی با شماره  65297065 – 021 ( واحد خدمات پس از فروش ) تماس بگیرید .

برد LED دستگاههایی که شدت نور آنها به کمتر از 50% کاهش یافته باشند باید تعویض شود .

بدیهی است شرکت فقط تاثیر درمانی دستگاههایی را میپذیرد که دارای گواهی کالیبره معتبر این شرکت باشند . ( دستورالعمل  )

دستورالعمل وزارت بهداشت

دستورالعمل وزارت بهداشت

www.tepko.ir

www.imed.ir