تائیدیه ها

تائیدیه های میلاد۴

تائیدیه های میلاد۴

تائیدیه های میلاد۴ تائیدیه های میلاد ۴ ـ جهت اخذ پروانه تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی ، دستگاه توسط آزمایشگاه مرجع و بر اساس استاندارد های بین المللی ، مورد تست و آزمایش قرار گرفته که تعداد آزمایشات انجام شده از لحاظ استقامت مکانیکی ، کیفیت مواد اولیه ، کارایی درمانی ، نفوذ پذیری […]

تائیدیه میلاد ۵

تائیدیه میلاد ۵

تائیدیه میلاد ۵ دستگاه فتوتراپی میلاد ۵ ( جهت استفاده بر روی تخت های بیمارستانی ) دستگاه فتوتراپی میلاد ۵ ( جهت استفاده بر روی تخت های بیمارستانی ) با بهره گیری از تکنولوژی ال ای دی ، توانسته است در بین دستگاه های فتوتراپی موجود در کشور جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص […]

تائیدیه های میلاد۳

تائیدیه های میلاد۳

تائیدیه های میلاد۳ نمودار سازمان انرژی اتمی نشان دهنده میزان اشعه دستگاههای میلاد ۳ ( معادل چهار لامپ ۲۰ وات ) در طیف نوری بین ۴۲۰ الی۴۷۰ می باشد . لامپهای فلورسنتی دارای مقداری اشعه ماوراء بنفش میباشند ، که نفوذ مقدار کمی از آن به بیرون ، ( خصوصاٌ در لامپهای کم کیفیت چینی […]

تائیدیه های میلاد۴

تائیدیه های میلاد۴

تائیدیه های میلاد۴ جهت اخذ پروانه تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی ، دستگاه توسط آزمایشگاه مرجع و بر اساس استاندارد های بین المللی ، مورد تست و آزمایش قرار گرفته که تعداد آزمایشات انجام شده از لحاظ استقامت مکانیکی ، کیفیت مواد اولیه ، کارایی درمانی ، نفوذ پذیری رطوبت و ذرات معلق ، […]

نتایج تست های بالینی

نتایج تست های بالینی

نتایج تست های بالینی تائید تست های بالینی توسط بیمارستان شهدای تجریش تهران-بخش NICUنوزادان جهت بزرگ نمایی روی تصاویر کلید نمائید .       WWW.TEPKO.IR https://nopadarman.ir