تائیدیه میلاد ۵

دستگاه فتوتراپی میلاد ۵ ( جهت استفاده بر روی تخت های بیمارستانی ) با بهره گیری از تکنولوژی ال ای دی ، توانسته است در بین دستگاه های فتوتراپی موجود در کشور جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.

این دستگاه جهت گرفتن پروانه تولید و تائیدیه از وزارت بهداشت و استقرار بر روی سایت IMED تست های مختلفی را پشت سر گذاشته و در بیمارستان های طالقانی و امام خمینی ( ره ) تهران مورد تست بالینی قرار گرفته است. و پس از پشت سر گذاشتن تست های بالینی توسط این بیمارستان ها با رضایت کامل در بخش NICU نوزادان مورد استفاده قرار گرفته است .

برای دیدن پروانه ساخت بر روی عکس کلیک نمائید .