قرارداد بین شرکت تابان پرتو کوش و آقای منصور حقیقی فربه می‌باشد.

شروع  قرارداد اول اتمام قرارداد اول موضوع قرارداد
1399/7/1 1400/7/1 خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد

 

این قرارداد فقط شامل دستگاه‌ها با شماره سریال‌های زیر و فقط در شهر کرج بوده و اعتبار دارد. 

 

نام دستگاه شماره سریال دستگاه
 دستگاه فتوتراپی تونلی اتومات مدل SMG SMG-S-12L96003 
دستگاه فتوتراپی پایه دار اتومات مدل REP RP4L9614
دستگاه فتوتراپی تونلی  ITPSMG-I-7001 – TPREP4L 95056