قرارداد بین شرکت تابان پرتو کوش و آقای امیر فلاحی می‌باشد.

وضعیت شروع  قرارداد اول اتمام قرارداد اول موضوع قرارداد
اتمام قرارداد 1401/04/01 1401/12/29 خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد
اتمام قرارداد 1400/07/15 1400/12/15 خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد
اتمام قرارداد
1400/01/15 1400/07/15 خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد

جهت مشاهده ی گواهی آموزشی

این قرارداد فقط شامل دستگاه‌ها با شماره سریال‌های زیر و فقط در شهر تهران بوده و اعتبار دارد .

برای مشاهده گواهی کالیبره هر دستگاه بر روی شماره سریال کلیک نمایید . دستگاه های فاقد برگ کالیبره فاقد اعتبار می باشند .

نام دستگاه شماره سریال دستگاه
 دستگاه فتوتراپی تونلی اتومات مدل SMG SMG8L98023 – SMG1297066 
دستگاه فتوتراپی پایه دار اتومات مدل REP REP4L96146 – REP4L95089  – REP4L96147  – REP4L96131 – REP6L96100  REP6L96102  – REP8L97026  – REP4L95094  – REP4L9614 – REP4L96145 – RP4L99175 – RP4L99176
دستگاه فتوتراپی پایه دار ساده مدل RX  RX6L97029  – RX4L97018  – RX4L97017
دستگاه فتوتراپی تونلی TPSGS97099  – TPSGS9905  – TPSGS99056  – TPSGS97100