اطلاعاتی در خصوص شرکت

فرم استخدام کارشناس

فرم استخدام کارشناس

 • توجه 1: پر کردن فیلد های ستاره دار ( * ) اجباری می باشد.

 • مشخصات فردی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
   حداکثر اندازه فایل 1مگابایت می باشد
 • سوابق تحصیلی و علمی به ترتیب از اخر

 • رشته تحصیلیگرایشمعدلدانشگاه محل تحصیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • رشته تحصیلیگرایشمعدلدانشگاه محل تحصیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • رشته تحصیلیگرایشمعدلدانشگاه محل تحصیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • رشته تحصیلیگرایشمعدلدانشگاه محل تحصیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • رشته تحصیلیگرایشمعدلدانشگاه محل تحصیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • دکتریارشدکارشناسیکاردانی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دورهمحل اجراءتاریخ پایانطول دوره 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق کاری و تجربی

 • مدت زمان همکارینام محل کارمسئولیت شما در این شغلعلت قطع همکاریآدرس 
  افزودن یک ردیف جدید
  • افزودن یک ردیف جدید
  • افزودن یک ردیف جدید
 • محاورهمکاتبهترجمه 
  افزودن یک ردیف جدید