لوازم مصرفی وعمومی

لوازم عمومی و مصرفی کاربردی در بهبود درمان زردی نوزاد شما کمک بسزایی به نوازد شما خواهد کرد

دستگاه های سفارشی

لامپ فتوتراپی LED

چشم بند فتوتراپی نوزاد

شیردوش دستی لاولی

شیردوش دستی لاو

شیردوش دستی ساده

تشک حبابی INT

روکش تشک INT

پرده SMG

زیرسری

تشک زیرسری INT