درخواست نمایندگی شرکتی

1 شرایط اعطای نمایندگی
2 اطلاعات شخصی
3 مشخصات کسب و کار
 • الف: ارائه مستندات لازم، جهت احراز هویت شخصی و کاری از سوی نماینده به شرکت و همچنین تکمیل فرم‌های شناسایی مربوطه

  ب: تأیید نمودن فرم نظام‌نامه کیفی و اخلاقی شرکت.

  پ: در اختیار داشتن فضای فروشگاهی یا اداری به متراژ حداقل 20 متر مربع و فضای کارگاهی به متراژ حداقل 15 متر مربع.

  ت: دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت، در زمینه فروش و یا خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی.

  ث: در سامانه وزارت بهداشت (IMED) ثبت شده و یا امکان ثبت در این سامانه را داشته باشد.

  ج: امکان ارائه خدمات پس از فروش (در حد تعمیرات جزئی و تعویض قطعات).

  چ: توانایی ارتباط با بیمارستانها، مراکز درمانی، پزشکان و متصدیان امور پزشکی استان.

  ح: سپردن ضمانت در قالب چک، سفته و یا ضمانت بانکی، بر مبنای قرارداد طرفین.

  خ: خرید نقدی برای بار اول و به تعداد حداقل تعیین شده، برای استان مورد قرارداد.

  د: تعهد حداقل فروش تعیین شده در قرارداد، برای هر دوره سه ماهه.

  ذ: خودداری از فروش و ارائه خدمات پس از فروش به محصولات مشابه سایر شرکتهای داخلی و خارجی.

  ر: خودداری از تولید محصول مشابه و یا ارائه اطلاعات فنی دستگاه‌ها به رقبای داخلی و خارجی

  ز: دارا بودن تعداد حداقلی نیروهای بازاریابی و فروش، فنی و اداری لازم برای استان مورد تقاضا یا امکان تأمین نیروها طی مدت 2 ماه.