استان کردستان

خط جداکننده تصاویر

 
سنندج
   
 
سقز
     
 
مریوان
     
 
بانه
     
 
قروه
     
 
کامیاران
     
 
بیجار
     
 
دیواندره
     
 
دهگلان
     
 
کانی‌دینار
     
 
سریش‌آباد
     
 
دلبران
     
 
سروآباد
     
 
یاسوکند
     
 
موچش
     
 
بلبان‌آباد
     
 
هورامان تخت
     
 
صاحب
     
 
آرمرده
     
 
دزج
     
 
زرینه
     
 
بویین سفلی
     
 
شویشه
     
 
کانی سور
     
 
بابارشانی
     
 
چناره

خط جداکننده تصاویر

توجه:

۱ـ دستگاه های فتوتراپی شرکت تپکو دارای تاییدیه استاندارد و ثبت در  IMED می باشد.

۲ـ این شرکت در خصوص مراحل درمان، مسئولیتی نداشته و تشخیص درمان به عهده پزشک و اجاره دهنده می باشد.

 

دستگاه فتوتراپی led در استان کردستان

خط جداکننده تصاویر